Notwehrexzess = Als de dader uit verwarring, angst of schrik de grenzen van de Notwehr overschrijdt, wordt hij niet gestraft (§ 33 StGB).