Urkunde = Urkunde is meestal een getekend of notarieel gewarmerkt document. Het begrip is zowel in het BGB als in het StGB te vinden. Bijvoorbeeld. De definitie voor de strafbare feiten net als “vervalsing van documenten” is: Een Urkundeis een blijvende, visueel waarneembare gedachteverklaring (bestendigingsfunctie), die geschikt en bestemd is om als bewijs te dienen bij rechtshandelingen (bewijsfunctie) en die de erkenning mogelijk maakt van de uitgevende instelling, van wie zij mentaal afkomstig lijkt te zijn (garantiefunctie).