Sachliche Zuständigkeit = Het “Sachliche Zuständigkeit” bepaald welke ‘soort’ rechter bevoegd is om een zaak te behandelen (bv Arbeitsgericht, Landgericht, Amtsgericht)..In civiele rechtszaken gaan vorderingen minder EUR 5.000,00 in erste instantie naar het Amtsgericht en groter naar het Landgericht. Daarnast bestaan uitzonderingen bijvoorbeeld bij mededingsrecht.