Arbeitsgerichte zijn speciale rechtbanken die kwesties omtrent werknemersrechten behandelen. In sommige gevallen kunnen Arbeitsgerichten ook bemiddelen in geschillen tussen werkgevers en werknemers. Op dit moment bestaan in Duitsland 110 Arbeitsgerichte en 18 Landesarbeitsgerichte.