Widerspruchsschreiben = Brief waarmee de burger aan de autoriteit verklaart dat hij het niet eens is met het besluit. Deze zijn gebonden aan vaste termijnen.