Apostille = Dit is de vorm van authenticatie die bij internationale juridische transacties wordt gebruikt. Het bevestigt de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de echtheid van het zegel of het stempel dat op het document is aangebracht.