Antragsschrift / Klageschrift = Eerste brief van de eiser/aanvrager aan de rechtbank die een nieuwe procedure begint.