Principaal beroep

Berufung = In het Duitse recht bestaat er geen afzonderlijke aanduiding voor het eerste ontvangen beroep. Als de opposant daarna ook beroep instelt, heet dat een Anschlussberufung.

pro-deoadvocaat

Prozesskostenhilfe / Pflichtverteidiger = De staat draagt de kosten van een advocaat voor personen in burgerlijke of administratieve procedures die om persoonlijke of economische redenen niet kunnen leiden (artikel 114 ZPO). In sommige strafzaken is een advocaat...

Proces-verbaal

Protokoll = In een protocol wordt schriftelijk vastgelegd op welk tijdstip of in welke volgorde welk proces door wie of door wat werd of wordt ingeleid. De politie schrijft een protocol over de inhoud van een verhoor. De inhoud van de mondelinge behandeling wordt...

Procesinleiding

Antragsschrift / Klageschrift = Eerste brief van de eiser/aanvrager aan de rechtbank die een nieuwe procedure...

Prorogatie

Prorogation = In het burgerlijk recht wordt onder prorogatie (latijn: prorogatio fori = uitstel van de plaats van jurisdictie van Latijn prorogatio = verlenging; ook: uitstel evenals forum = marktplaats) verstaan het akkoord van partijen over een plaats van...