Prorogation = In het burgerlijk recht wordt onder prorogatie (latijn: prorogatio fori = uitstel van de plaats van jurisdictie van Latijn prorogatio = verlenging; ook: uitstel evenals forum = marktplaats) verstaan het akkoord van partijen over een plaats van jurisdictie. Anders dan in Nederland gaat het in Duitsland om een overeenkomst over een lokaal bevoegde rechtbank (bijvoorbeeld Frankfurt in plaats van Keulen) en niet over een inhoudelijk bevoegde rechtbank (Landgericht in plaats van Amtsgericht).