Verfall = In het strafrecht en het bestuursrecht bedoelt “Verfall” de confiscatie door de staat van de door het strafbare feit verkregen winst [§ 73 StGB].