Protokoll = In een protocol wordt schriftelijk vastgelegd op welk tijdstip of in welke volgorde welk proces door wie of door wat werd of wordt ingeleid. De politie schrijft een protocol over de inhoud van een verhoor. De inhoud van de mondelinge behandeling wordt opgenomen (§ 160 ZPO, § 273 StPO).