Mediation

Mediation = Bemiddeling is een proces van geschillenbeslechting. De bemiddelaar leidt de partijen tot een akkoord zonder zelf over het geschil te beslissen. Bemiddelaar is een beschermde term in Duitsland en vereist een opleiding. In sommige contracten wordt een...

Meineed

Meineid = Eed waarbij bewust en opzettelijk iets onwaars wordt gezworen. Meineed (artikel 154 StGb) is een misdrijf (§ 12 I StGB). Het kan worden bestraft met een gevangenisstraf van één tot vijftien...

Memorie van antwoord

Berufungserwiderung = Brief met de daadwerkelijke en juridische feiten van verweerder in de hoger beroep in antwoord op het beroepschrift van...

Memorie van grieven

Berufungsbegründung = Het Berufungsbegründung  moet de omstandigheden bevatten waaruit naar het oordeel van de appellant de schending van het recht en de relevantie daarvan voor het bestreden besluit voortvloeien ( § 520 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 ZPO)....