Berufungsbegründung = Het Berufungsbegründung  moet de omstandigheden bevatten waaruit naar het oordeel van de appellant de schending van het recht en de relevantie daarvan voor het bestreden besluit voortvloeien ( § 520 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 ZPO). De termijn is 2 maanden (§ 520 ZPO).