Mediation = Bemiddeling is een proces van geschillenbeslechting. De bemiddelaar leidt de partijen tot een akkoord zonder zelf over het geschil te beslissen. Bemiddelaar is een beschermde term in Duitsland en vereist een opleiding. In sommige contracten wordt een bemiddelingsprocedure overeengekomen als voorwaarde voor een arbitrage- of gerechtelijke procedure. De staatsrechtbanken bieden ook bemiddelingsprocedures aan, die “Güterichterverfahren” (§ 278 V ZPO) worden genoemd.
De rechter heeft geen beslissingsbevoegdheid en geeft geen juridisch advies.