Mondelinge uitspraak

Urteilsverkündung = De rechter spreekt zijn vonnis uit aan het einde van de zitting (Stuhlurteil) of op een speciaal daartoe aangewezen...

Moord

Mord = Een moordenaar is iemand die voor de lust van moord, voor de bevrediging van seksuele begeerte, voor hebzucht of anderszins voor onedele motieven, op verraderlijke of wrede wijze of met middelen die gevaarlijk zijn voor het publiek, of om een ander misdrijf...