Militaire kamer

Truppendienstgericht = Het Truppendienstgericht (Münster, München) beslist als een rechtbank van eerste aanleg  (TDG) over zaken uit het aan hen toegewezen gebied van de Bundeswehr overeenkomstig het militair tuchtwetboek (WDO) en het militair wetboek...

Minuut

Urschrift = Het origineel van een document. In civiele procedures blijft een vonnis of beschikking bij de...

Misdrijf

Verbrechen = Alle wettelijk genormeerde overtredingen waarop ten minste één jaar gevangenisstraf staat (§ 12 I StGB).