Berufungserwiderung = Brief met de daadwerkelijke en juridische feiten van verweerder in de hoger beroep in antwoord op het beroepschrift van eiser.