College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) = In Duitsland is er geen rechtbank die vergelijkbaar is met het CBb. De meeste taken vallen hier onder de bevoegdheid van het Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in...

College van procureurs-generaal

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof = Er is geen direct met het “college van procureurs-generaal” vergelijkbaar instituut in Duitsland. De Generalbundesanwalt wordt Informeel ook “Bundesanwaltschaft” geschreven. De Generalbundesanwalt is...