Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) = In Duitsland is er geen rechtbank die vergelijkbaar is met het CBb. De meeste taken vallen hier onder de bevoegdheid van het Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig.