Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof = Er is geen direct met het “college van procureurs-generaal” vergelijkbaar instituut in Duitsland. De Generalbundesanwalt wordt Informeel ook “Bundesanwaltschaft” geschreven. De Generalbundesanwalt is niet de hogere autoriteit van de openbare ministeries van de deelstaten, maar heeft zijn eigen afgebakende bevoegdheden. In zijn functie als officier van justitie in procedures voor het Bundesgerichtshof en als onderzoeksautoriteit in bepaalde gevallen van strafrechtelijke staatsbescherming staat hij naast de parketten van de deelstaten.