persönliches Erscheinen = De rechter kan de persoonlijke verschijning van een partij of een deelnemer bevelen en afdwingen (§ 141 ZPO, § 51 ArbGG, § 95 VwGO, § 80 FGO, § 111 SGG, §§ 33, 128 FamFG).