conclusie van antwoord

Klageerwiderung = In civiele procedures moet de verweerder het gerecht meedelen dat hij de vordering niet aanvaardt “Verteidigungsanzeige” “en de redenen daarvoor “verweerschrift” [§ 277 ZPO]. Dit kan in één of twee...

Conservatoir beslag

Arrest =Het Arrest dient om een geldvordering voorlopig veilig te stellen als het risico bestaat dat deze later niet meer kan worden uitgevoerd. In Duitsland wordt Arrest slechts zeer zelden gebruikt. Dringende gevallen zijn bijvoorbeeld wanneer de lonen van de...

contra-expertise

Gegengutachten = Een deskundigenbericht in opdracht van een partij om de deskundigenbericht van de andere partij of die van de door de rechter benoemde deskundige te weerleggen.