Eintweiliges Verfügungsverfahren = Een voorlopige voorziening is een voorlopige noodbeslissing van de rechter. Het is bedoeld om een niet-monetaire vordering veilig te stellen totdat in de hoofdzaak uitspraak is gedaan (§§ 935 – 942 ZPO). De rechter bepaalt welke bevelen nodig zijn om het doel te bereiken.