Urschrift = Het origineel van een document. In civiele procedures blijft een vonnis of beschikking bij de rechter.