Truppendienstgericht = Het Truppendienstgericht (Münster, München) beslist als een rechtbank van eerste aanleg  (TDG) over zaken uit het aan hen toegewezen gebied van de Bundeswehr overeenkomstig het militair tuchtwetboek (WDO) en het militair wetboek van klachten (WBO).