Anschlussberufung = Indien in een rechtszaak reeds hoger beroep is ingesteld en de opposant zich voegt met een verzoek om de bestreden beslissing in zijn voordeel te wijzigen.