Anordnung des persönlichen Erscheinens = In een civiele zaak kan de rechter de partijen (eiser, verweerder) bevelen naar de zitting te komen zodat hij hen kan ondervragen (§141 ZPO). Ze kunnen een boete krijgen als ze niet komen.