Ingewahrsamnahme = Die Ingewahrsamname wordt gekenmerkt door het feit dat de betrokkene wordt vastgehouden op een wijze die hem zijn vrijheid ontneemt en dus door de politie wordt belet zich vrij te bewegen (OVG Münster, beslissing van 7 juni 1978 – IV A 330/77).