Er bestaat geen vergelijkbaar register in Duitsland. Huwelijkscontracten worden notarieel bekrachtigd door een notaris die het originele document bewaart. De echtgenoten ontvangen gewaarmerkte afschriften.