Beweistermin = Bijeenroeping voor het horen van getuigen of het horen van een deskundige [§ 368 ZPO]