Urteilsverkündung = De rechter spreekt zijn vonnis uit aan het einde van de zitting (Stuhlurteil) of op een speciaal daartoe aangewezen datum.