Antragsgegner = Opposant in een zaak die is ingeleid met een motie en niet met een memorie van eis.