Ladung = De Duitse civiele procedure begint wanneer de eiser de inleidende document (Klageschrift, Antragsschrift) bij de rechtbank indient. Het gerecht betekent een kopie van het document aan de verweerder. Het gerecht zendt ook de uitnodiging voor de mondelinge behandeling (Ladung) aan partijen na een briefwisseling.