Delict

Delikt = Niet wettelijk toegestane handeling.

Derdenverzet

Drittwiderklage = De wet voorziet niet in het optreden van een derde met een eigen eis in een civiele procedure. In de jurisprudentie zijn uitzonderingen ontwikkeld voor zeer bijzondere situaties. Bij gedwongen tenuitvoerlegging is er sprake van een derdenactie...

Descente

Ortsbesichtigung = Een bezoek ter plaatse door de rechter is niet wettelijk geregeld. Het is onderworpen aan de inspectie (Inaugenscheinnahme) waarbij de rechter naar de plaats gaat waar het voorwerp zich...

Deurwaarder

Gerichtsvollzieher [GV] = Deurwaarder zijn ambtenaren in Duitsland. Zij krijgen districten toegewezen in het arrondissement van het Amtsgericht [ De regels voor gerechtsdeurwaarders staan in § 154 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) Zivilprozessordnung (ZPO),...

Deurwaardersexploot

Zustellungsurkunde = Juridisch document dat het volledige bewijs levert dat een bepaald, meestal officieel, document formeel aan een ontvanger is betekend. Het wordt afgegeven door een ambtenaar of een...