Vergleich = Een overeenkomst waarbij het geschil of de onzekerheid van de partijen over een rechtsbetrekking door wederzijdse toegeving (Vergleich) wordt beslecht, is onverbindend indien de feiten die volgens de inhoud van de overeenkomst worden geacht vast te staan, niet met de werkelijkheid overeenstemmen en het geschil of de onzekerheid niet zou zijn ontstaan indien de feiten bekend waren geweest.
Onzekerheid over een rechtsbetrekking staat gelijk aan onzekerheid over de verwezenlijking van een vordering [§ 779 BGB].