Betreuer / Insolvenzverwalter / Vermögenspfleger = De rechter beperkt een curatele een “Betreuer, het gerecht beperkt op verzoek van een debiteur of crediteur een “Insolvenzverwalter”, in familiezaken beperkt de rechter een “Vermögenspfleger” als het kind te jong is om over een belangrijke geldzaak te beslissen.