Cumulatie

Klagenhäufung = De term “Klagenhäfung” verwijst naar de combinatie van verschillende vorderingen in één actie (“objektive Klagenhäfung”) [§ 260 ZPO] en de combinatie van vorderingen van verschillende eisers of...

cumulatieve tenlastelegging

Verbindung mehrerer Strafsachen = Het gerecht kan, in geval van samenhang tussen verschillende bij hem aanhangige strafzaken, gelasten dat deze zaken voor een gelijktijdige behandeling worden gevoegd, [§ 237...