Huis van bewaring

Untersuchungshaftanstalt = Gevangenis om gevangenen in voorarrest te huisvesten. De wettelijke voorschriften zijn § 119 StPO, § 177 StVollzG  enUntersuchungshaftvollzugsordnung (UVollzO)

Huiszoeking

Hausdurchsuchung = Huizen doorzoeken om personen of eigendommen te vinden. De maatregel bestaat in het burgerlijk recht, het strafrecht en het...

hulpofficier van justitie

In Duitsland bestaat geen direct vergelijkbare functie. Naast de officieren van justitie behandelen Amtsanwälte strafzaken. Dit zijn geen juristen met een universitair diploma, maar voormalige Rechtspfleger met een hbo-diploma die een jaar aanvullende opleiding...

Huwelijksgoederenregister

Er bestaat geen vergelijkbaar register in Duitsland. Huwelijkscontracten worden notarieel bekrachtigd door een notaris die het originele document bewaart. De echtgenoten ontvangen gewaarmerkte afschriften.