Hoge Raad

Bundesgerichtshof (BGH) = Het Bundesgerichtshof (BGH) is geplaatst in Karlsruhe en is de hoogste rechterlijke instantie van de Bondsrepubliek Duitsland op het gebied van de gewone rechtspraak en dus de laatste instantie in burgerlijke en strafzaken. Der...

Hoger beroep

Berufung = Hoger beroep is een rechtsmiddel tegen een vonnis in eerste aanleg. Het hof onderzoekt zowel de juridische beoordeling als de vastgestelde...

Hoorzitting

Mündliche Verhandlung = In een zogenaamde “juridische discussie” legt de rechter de feitelijke en juridische situatie aan de partijen voor en geeft hij hen de gelegenheid hun eigen standpunten naar voren te brengen en deze in de discussie te...