Mündliche Verhandlung = In een zogenaamde “juridische discussie” legt de rechter de feitelijke en juridische situatie aan de partijen voor en geeft hij hen de gelegenheid hun eigen standpunten naar voren te brengen en deze in de discussie te verdedigen.