descente = In het bewijsrecht verwijst Augenschein of inspectie naar de “zintuiglijke waarneming van bewijskrachtige feiten” door de rechter {civiele recht § 371 ZPO, strafrecht § 86 StPO]