Grundgesetz = De grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland van 23 mei 1949 is de basis van alle wetten van de staat (lat. fundamentalis).