Gerichtskosten = Voor handelingen van de rechtbanken moeten griffierechten worden betaald. Bij het begin van de civiele procedure moet een voorschot worden betaald. In het verleden gebeurde dit met speciale stempels die op de schuldvordering werden aangebracht, later met een cheque, tegenwoordig via een bankoverschrijving of elektronisch.