Beglaubigte Abschrift = Een gewaarmerkt afschrift is een duplicaat (= afschrift) van een document waarvan de inhoud door de waarmerkingsnota wordt bevestigd als identiek aan die van het hoofddocument.