Bundeszentralregister (BZR) = Eindvonnissen voor strafbare feiten, buitenlandse strafvonnissen tegen Duitsers of tegen in Duitsland verblijvende buitenlandse personen worden in het federale centrale register opgenomen. Voor sommige gelegenheden (werk in veiligheidsberoepen) is een bewijs van goed gedrag vereist. Deze wordt afgegeven door de autoriteiten, maar bevat niet alle opgeslagen gegevens.