Jugendstrafrecht = Personen jonger dan 14 jaar zijn nog niet strafrechtelijk aansprakelijk (§ 19 StGB). De Jeugdwet (JGG) is van toepassing tot de leeftijd van 17 jaar (§ 1 JGG). Van 18 tot 20 jaar zijn individuele normen van het jeugdstrafrecht van toepassing (§§ 105 e.v. JGG).