Drittwiderklage = De wet voorziet niet in het optreden van een derde met een eigen eis in een civiele procedure. In de jurisprudentie zijn uitzonderingen ontwikkeld voor zeer bijzondere situaties. Bij gedwongen tenuitvoerlegging is er sprake van een derdenactie (Drittwiderspruchklage) wanneer een derde zijn rechten geschonden ziet.