Pflichtverteidigerliste = In Duitsland wordt de benoeming van een openbare verdediger van rechten gedaan door een rechtbank en niet door de orde van advocaten. Bij de rechtbank worden lijsten bijgehouden met de namen van advocaten die daartoe bereid zijn.