Örtliche Zuständigkeit = De wet bepaalt welke rechter ter plaatse bevoegd is. In civiele procedures [§§ 12 – 40 ZPO] kan er een keuzerecht zijn of kunnen de partijen een lokale rechtbank overeenkomen.