Amtsgericht Essen

Huisadres:
Amtsgericht Essen
Zweigertstraße 52
45130 Essen
Duitsland

Postbus:
Amtsgericht Essen
Postfach
45116 Essen
Duitsland

Telefoon: 0049(0)201/803-0
Fax: 0049(0)201/803-1000

 
Directeur: Jörg Heinrichs
 
Het Amtsgericht is in Duitsland in civiele zaken bevoegd voor vorderingen van 5.000,00 € (bedrag of waard van de vordering) of minder. Bovendien is het bevoegd voor huurzaken, zaken m.b.t. huurwoningen, familiezaken en tenuitvoerleggingen. Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlandse kantongerecht te vergelijken, het voert ook de registers (bv. handelsregister, goederenrecht, verenigingen, kadaster).
 
Het arrondissement van het Amtsgericht Essen omvat de stadsdelen van de stad Essen, voor welke niet het Amtsgericht Essen-Steele of het AmtsgerichtEssen-Borbeck bevoegd is. Landbouwzaken worden centraal voor de heele stad Essen van het Amtsgericht Essen bewerkt.

Beroep tegen beslissingen van het  Amtsgericht Essen is in civiele zaken bij het Landgericht Essen inteleggen. Beroep in familiezaken is bij het familiegerecht inteleggen, maar het wordt doorgestuurd aan het Oberlandesgericht Hamm.

In civiele zaken beslist de rechter alleen.

De procesvertegenwoordiging door een advocaat is bij het Amtsgericht Essen niet verplicht, behalve echtscheiding en in strafrecht, als de mogelijkheid van een gevangenisstraf bestaat.

In Duitsland bestaan op dit moment 650 Amtsgerichte, het Amtsgericht Essen is een van deze.